Concurso CARTEL para la EXPOSICIÓN NACIONAL de ROSAS - Centre de Lectura de Reus - mayo de 2019

Imatge creada a partir de diverses fotografies de roses captades i recollides durant els últims anys, símbol que identifica una comunitat i la seva identitat, retrat col·lectiu de la ciutat de Reus. Gràcies a la manipulació informàtica, he obtingut un resultat intencionadament imperfecte anomenat “estètic glitch”, que considera l’error una característica positiva no previst de l’experiència creativa i que va tenir la seva eclosió en la segona meitat dels anys noranta.

GALARDONES para la edición del IX Premio Internacional de Danza Roseta Mauri - Fundación del Teatro Fortuny de Reus - marzo de 2019

Roseta Mauri, 2019, resina, patina y pigmentos/acero, 33x11x7cm.

La Fundación del Teatro Fortuny de Reus le encargó los galardones de los Premios de Danza Roseta Mauri por tercera bienal consecutiva 2015, 2017 y 2019 

Presentación de los Premios en la rueda de prensa

Entrega de los Premios durante la Gala celebrada el 23 de marzo 2019 en el Teatro Fortuny de Reus

Hablando con un premiado después de la Gala!

Roseta Mauri, 2019, bronce a la cera perdida patinada/acero, 33x11x7cm.

Y en el mismo año 2019 la Fundación del Teatro Fortuny de Reus adquirió esta escultura en bronce que es el emblema y la representación simbólica del Premio Internacional de Danza Roseta Mauri. 

Veyrat